Forsikringskonsulent as

Forsikringskonsulent as tilbyr megling og rådgiving for SMB markedet, innen skadeforsikring, personforsikring og pensjonsforsikring. Vi samarbeider med de fleste leverandører av non-marine forsikring i Norge.

Selskapet har to ansatte. Ansvarlig megler Per Lyder Klem er registrert hos Finanstilsynet og er autorisert av Norske Forsikringsmeglers Forening.

Kundepålogging

Logg på dokumentarkivet. Alle kunder har sin egen påloggingskode, der de har tilgang til sine filer

Logg inn